Addsolution Care

När kvalitet får ta plats

Addsolution Care

Kvalitativa lösningar

Behovet av trygghetsskapande teknik i hemmet ökar i takt med den demografiska utvecklingen men hur kan vi säkerställa kvalitativa lösningar som skapar trygghet på riktigt?
 
Under många år har digitaliseringen pågått och exempelvis trygghetslarm har förändrats från analog till digital teknik. Produkter och tjänster utvecklas i en rasande takt vilket möjliggör förändringarna och utmaningarna vi står inför. Men vi på Addsolution Care vill addera en ny dimension, kvalitet!
Vi skapar trygghet

Över 15 års erfarenhet

Addsolution Care vill skapa en trygg upplevelse. Genom kompetent vägledning, noga utvalda tjänster och partners som värdesätter kvalitet i sina tjänster på samma sätt som vi gör, skapar vi trygghet.

Verksamhetens behov skapar våra ramar, tillsammans analyserar vi och säkerställer att Ni får rätt högkvalitativa tjänster för Era specifika behov. Det är här Addsolution Care skapar värde! Med snart 20 års erfarenhet från olika leverantörer och lösningar kan man konstatera att kvalitet måste få ta plats.

Vi är stolta över våra partners och de lösningar vi kan erbjuda

Larmcentralstjänster
Trygghetslarm och tryggehetsskapande teknik
Kameror för kvalitativa tillsyner
Personlarm
Personal